उन्नत ड्राइभि Bul बुलडोजर

 • Elevated-driving Bulldozer SD9N

  उन्नत ड्राइभि Bul बुलडोजर SD9N

  SD9N बुलडोजर एलिभेटेड sprocket, हाइड्रोलिक प्रत्यक्ष ड्राइव, अर्ध-कठोर निलम्बित र हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग ट्रैक प्रकार डोजर छ। शक्ति अलग हाइड्रोलिक-मेकानिक प्रकार टोक़ कनवर्टर, ग्रहहरु, पावर शिफ्ट र एक लीभर नियन्त्रण प्रसारण संग सुसज्जित। 

 • Elevated-driving Bulldozer SD7N LGP

  उन्नत ड्राइभि Bul बुलडोजर SD7N LGP

  SD7LGP बुलडोजर २३० अश्वशक्ति ट्र्याक-प्रकार डोजर उन्नत sprocket, पावर शिफ्ट ड्राइव, अर्ध-कठोर निलम्बित र हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग छ। 

 • Elevated-driving Bulldozer SD7N

  उन्नत ड्राइभि Bul बुलडोजर SD7N

  SD7N बुलडोजर २३० अश्वशक्ति ट्र्याक प्रकार डोजर उन्नत sprocket, पावर शिफ्ट ड्राइव, अर्ध-कठोर निलम्बित र हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग छ। 

 • Elevated-driving Bulldozer SD8N

  उन्नत ड्राइभि Bul बुलडोजर SD8N

  SD8N बुलडोजर एलिभेटेड sprocket, हाइड्रोलिक प्रत्यक्ष ड्राइव, अर्ध-कठोर निलम्बित र हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग ट्रैक प्रकार डोजर छ। शक्ति अलग हाइड्रोलिक-मेकानिक प्रकार टोक़ कनवर्टर, ग्रहहरु, पावर शिफ्ट र एक लीभर नियन्त्रण प्रसारण संग सुसज्जित।