बुलडोजर TY230-3

  • Normal Structure Bulldozer TY230-3

    सामान्य संरचना बुलडोजर TY230-3

    TY230-3 बुलडोजर अर्ध-कठोर निलम्बित, हाइड्रोलिक स्थानान्तरण, हाइड्रोलिक नियन्त्रित ट्र्याक प्रकार बुलडोजर हो। ग्रह, पावर शिफ्ट प्रसारण जो यूनिलीभर संचालित छ।