बुलडोजर SD5K

  • Hydro-static Bulldozer SD5K

    हाइड्रो-स्टेटिक बुलडोजर SD5K

    SD5K ट्र्याक-प्रकार कुल हाइड्रोलिक बुलडोजर अर्ध-कठोर निलम्बित, इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण टायर Ⅲ, दोहोरो सर्किट इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण हाइड्रोस्ट्याटिक ड्राइभि system्ग प्रणाली, बिजुली नियन्त्रण बन्द केन्द्र लोड पठाउने हाइड्रोलिक प्रणाली लागू गरीरहेको छ।