बुलडोजर TY165-3

  • Normal Structure Bulldozer TY165-3

    सामान्य संरचना बुलडोजर TY165-3

    TY165-3 बुलडोजर १5५ अश्वशक्ति ट्र्याक प्रकार डोजर हाइड्रोलिक प्रत्यक्ष ड्राइव संग, अर्ध-कठोर निलम्बित र हाइड्रोलिक सहायता संचालन, पायलट हाइड्रोलिक ब्लेड नियन्त्रण र एकल स्तर स्टीयरिंग र ब्रेकि control नियन्त्रण छ।